Svårt kolla dolda fel!

Det här är ett problem för dem som köper hus eller bostad. Som de flesta vet, ligger det ett stort ansvar på den som köper ett hus, att ta reda på i vilket skick lägenheten eller huset befinner sig i. Som köpare har man också begränsad möjlighet att ta reda på om det skulle kunna finnas ett fel i bostaden. Man kan alltid be en besiktningsman kontrollera hur det står till med huset man är intresserad av. Trots det finns det fel som kan uppkomma och är det ett fel kan det bli osäkert vems felet är, och vem som ska betala för att rätta till felet. Det är då det kan vara nödvändigt att ta kontakt med juridikkunniga, som Salmi & Partners, du hittar dem på www.doldafelhus.se.

Jurister kan avgöra vad som behövs göras

Varför det kan vara bra att ta kontakt med jurister är att det kan vara snårigt att veta hur lagen ska tillämpas. Blir det en tvist om vem som är ansvarig för någon skada i en lägenhet eller hus är det viktigt att ha någon lagkunnig som kan tala för din del och tillvarata dina intressen. Nu hoppas man ju att det inte ska bli en rättslig tvist om en ny bostad, eller hus. Men ibland kommer man inte vidare, då kan det vara bra att en domstol får avgöra vad som är rätt och fel.

Säljaren tio års ansvar

Det är inte bara köparen som har ansvar för huset eller lägenhetens skick: Även säljaren är skyldig att berätta om eventuella fel. Så länge som tio år har säljaren ansvar för dolda fel som kan finnas i det hus som hen har sålt, och det är ett stort ansvar. Det är inte alla som känner till det ansvaret, och det är mycket viktigt att sätta sig in i den juridik som omgärdar försäljning av fastigheter.

21 Jul 2017